Scroll to top

Místa v okolí

Business, Nezaradené | projektman projektman - 23. April 2024

tipům na výlet můžete využít informačních středisek obce či Národního parku Šumava anebo se vydat sami.

Bučina (1160 m n.m.)

7 km

Z Kvildy jezdí autobusová linka (Autobusem po národním parku) na hraniční přechod Bučina (něm. Buchwald). Z Bučiny je krásný výhled na severní Alpy (vrcholy Dachstein, Gr. Priel) i směrem k Třístoličníku, můžete se odtud vydat i do Bavorska (opět sem zajíždí autobus) mj. i na vrchol Luzný/Lusen (1373 m n.m.).

Knížecí Pláně (1010 m n.m.)

9 km

Nedaleko Bučiny je bývalá obec Knížecí Pláně (něm. Fürstenhut). Podobně jako na Bučině z 60 chalup nezbylo téměř nic, jen místo hřbitova je tu pietně upraveno. Památný sloupek poblíž hřbitova dodnes připomíná vznik již zaniklé obce.

Horská Kvilda (1070 m n.m.)

4 km

Nedaleká Horská Kvilda (něm. Innergefild) rozprostřená na pláni podél Hamerského potoka leží na staré obchodní stezce. Roztroušené chalupy ukazují, jak vypadaly šumavské horské samoty. K historickým památkám patří i dosud patrné rýžovnické sejpy, pozůstatek těžby zlata.

Zhůří u Rejštejna (1100 m n.m.)

10 km – Danielovou cestou

Bývalou obec Zhůří (něm. Haidl) ještě připomínají zbytky několika domů. Je odsud krásný výhled na Roklan i Královský hvozd.

Kvilda – Pláně

Šumavské pláně patří k nejrozsáhlejším souvislým tak vysoko položeným plochám ve střední Evropě. Z pěti geomorfologických částí jsou největší Kvildské pláně s převažující nadmořskou 1000 – 1100 m.
Z reliéfu Kvildských plání vystupují na jihu Černá hora (1315 m n.m.), Stráž (1308 m n.m.), západní obzor Kvildy lemuje Tetřev (1260 m n.m.), nejblíže k obci je Lapka (1171 m n.m.) a Orel (1181 m n.m.). Za vltavským údolím se zvedá mohutný Stolový hřbet (1252 m n.m.).

Related posts