Scroll to top

Informační středisko Kvilda

Business, Nezaradené | projektman projektman - 23. April 2024

400 m

Šumava od roku 1991 a Bavorský les už od roku 1970 jsou chráněny jako národní parky a společně tvoří jeden z nejznámějších a nejrozsáhlejších bilaterálních národních parků Evropy. Část území Šumavy je chráněna jako Biosférická rezervace UNESCO (M&B Člověk a biosféra).

NP a CHKO Šumava
NP a CHKO Šumava

Správa NP Šumava zřídila na Kvildě turistické informační středisko. Expozice Informačního střediska Kvilda je zaměřena na horský les. Představuje dva základní principy přístupu k lesům v NP Šumava – zásahový a bezzásahový.
Oba principy jsou znázorněny velkoplošnými fotografiemi, které jsou doplněné interaktivními prvky, vycpaninami a modely zvířat. Na stejné téma je zpracovaný i 3D film „Den v horském lese“. Ostatní tituly v promítacím sále doplňují návštěvníkům informace o přírodních poměrech Šumavy.

Zajímavosti v informačním středisku

Znáte můru stužkonosku modrou? Objevila se ve filmu „Cesta do hlubin študákovy duše“ a i v názvu básně Petra Bezruče. V informačním středisku si ji můžete prohlédnout pod lupou. Jde o naši největší můru, která je poměrně hojná.

Návštěvnické centrum

Dalším počinem NP Šumava na Kvildě bylo zřízení Návštěvnického centra a hlavně pozorovací obory s jeleny a výběh s rysem ostrovidem. Návštěvnické centrum najdete nedaleko Kvildy.

Related posts