Scroll to top

Pohraničníci jako součást historie

Business, Nezaradené | projektman projektman - 23. April 2024

50 m

Pohraničníci patří do historie Kvildy stejně jako Král Šumavy

Šumava zaujímá v 50. letech zvláštní místo. Když lidé začali před začínajícím komunistickým terorem prchat na Západ, vybrala si podstatná část z nich cestu přes šumavské kopce. Přes hranice tu převáděli starousedlíci, sokoli, skauti a bývalí pašeráci. Dokonce převáděli i pohraničníci, kteří soucítili se zoufalstvím běženců.

Nejslavnější z převaděčů byli Franz Nowotny z dnešní Nové Huti známý jako Kilián a Josef Hasil z Prachatic, který působil u Zvonkové. Na oba se vzpomíná jako na Krále Šumavy.

Od 1. ledna 1949 působil na Kvildě útvar Pohraniční stráže Sboru národní bezpečnosti, který tu zřídil přísně střežené pohraniční pásmo s Německem. Dokonce na tři roky (1951-1954) se sama Kvilda ocitla v tomto hraničním pásmu. Od roku 1952 bylo v obci Velitelství praporu PS Kvilda a od 1.1.1966 zde vznikla rota PS. Působnost roty byla ukončena v roce 1990. Od roku 1953 byla na hranicích Československa budována regulérní „železná opona“ a s ní skončili i slavné přechody Králů.

  • Památku na „železnou oponu“ uvidíte na Bučině, kde jsou u hotelu Alpská vyhlídka dochované fragmenty z tehdejší ochrany hranice.

Related posts